Thứ Hai - 26/02/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Tin tức

Thông báo mời chào giá 02 mảnh đất với tổng diện tích 331,76 m2 tại khu đô thị Hồ Xương Rồng TP. Thái Nguyên

Đăng ngày: 28-11-2022