Thứ Năm - 26/05/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Tin tức

Thăm, tặng quà quân, dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Cập nhật : 2022-05-19

Ông Hoàng Văn Sơn Bí thư đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 2 đi cùng Đoàn công tác số 7 đi thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/12 Tư Chính

Xem chi tiết

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Cập nhật : 2022-05-06

CV số: 35/CBTT-SD2 CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Xem chi tiết

Nghị quyết Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên Cty CP Sông Đà 2 năm 2022

Cập nhật : 2022-05-06

Nghị quyết số 34 NQ-HĐQT Vv Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên Cty CP Sông Đà 2 năm 2022

Xem chi tiết

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN TRÚNG GIÁ MUA TÀI SẢN THANH LÝ

Cập nhật : 2022-05-05

Thông báo số: 189/TB-CT Kết quả lựa chọn Đơn vị/Cá nhân trúng giá mua tài sản thanh lý

Xem chi tiết