Thứ Bảy - 13/08/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Thông tin tài chính

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN TRÚNG GIÁ MUA TÀI SẢN THANH LÝ

Cập nhật : 2022-05-05

Thông báo số: 189/TB-CT Kết quả lựa chọn Đơn vị/Cá nhân trúng giá mua tài sản thanh lý

Xem chi tiết

Mời tham gia chào giá mua tài sản thanh lý của Công ty CP Sông Đà 2 (Lần 2)

Cập nhật : 2022-04-25

Cv số 158 CV-KTĐT vv Mời tham gia chào giá mua tài sản thanh lý của Công ty CP Sông Đà 2 (Lần 2).
 

Xem chi tiết

Mời tham gia chào giá mua tài sản thanh lý của Cty CP Sông Đà 2

Cập nhật : 2022-04-21

CV số 153 CV-KTĐT Vv Mời tham gia chào giá mua tài sản thanh lý của Cty CP Sông Đà 2

Xem chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

Cập nhật : 2022-04-14

CV 143/CT-KT&ĐT ngày 13 tháng 04 năm 2022 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ thẩm định giá 

Xem chi tiết