Thứ Hai - 26/02/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Thông tin tài chính

Báo cáo tài chính riêng + Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2023

Cập nhật : 2024-01-30

Báo cáo tài chính riêng + Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2023

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2023

Cập nhật : 2023-10-30

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2023

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính riêng + Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2023

Cập nhật : 2023-04-28

Báo cáo tài chính riêng + Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2023

Xem chi tiết

Công ty cổ phần Sông Đà 2 Mời tham gia chào giá mua tài sản thanh lý của Công ty CP Sông Đà 2

Cập nhật : 2023-03-23

CV số 114/CV-KT&ĐT V:v: Mời tham gia chào giá mua tài sản thanh lý của Công ty CP Sông Đà 2

Xem chi tiết