Thứ Ba - 21/03/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Thông tin tài chính

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ (THẨM ĐỊNH GIÁ CÒN LẠI CỦA DỰ ÁN KHAI THÁC ĐÁ GRANIT)

Cập nhật : 2022-11-30

Mời chào giá Gói thẩm định giá trị còn lại của Dự án Khai thác đá granit làm vật liệu xây dựng thông thương

Xem chi tiết

Thông báo mời chào giá 02 mảnh đất với tổng diện tích 331,76 m2 tại khu đô thị Hồ Xương Rồng TP. Thái Nguyên

Cập nhật : 2022-11-28

Chủ đầu tư Công ty cổ phần Sông Đà 2, Ban quản lý khu đô thị Hồ Xương Rồng giới thiệu quý khách hàng quan tâm 02 ô đất

Xem chi tiết

Thông báo mời chào giá 03 mảnh đất với tổng diện tích 265,28 m2 tại khu đô thị Hồ Xương Rồng TP. Thái Nguyên

Cập nhật : 2022-11-23

Chủ đầu tư Công ty cổ phần Sông Đà 2, Ban quản lý khu đô thị Hồ Xương Rồng giới thiệu quý khách hàng quan tâm 03 mảnh đất với tổng diện tích 265,28 m2

Xem chi tiết