Thứ Năm - 07/07/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Thông báo

SD2 - Thay đổi nhân sự

Đăng ngày: 11-06-2015

Ông Phạm Văn Mạnh - Phó Tổng giám đốc Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty thay cho ông Hồ Văn Dũng

Dowload file chi tiết !!!