Thứ Hai - 05/06/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Thông báo

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Cổ đông năm 2023

Cập nhật : 2023-05-15

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Cổ đông năm 2023

Xem chi tiết

Thông báo tuyển dụng Lái xe

Cập nhật : 2023-05-15

Tuyển dụng Lái xe

Xem chi tiết

Thư mời chào giá cạnh tranh

Cập nhật : 2023-05-11

Thư mời chào giá cạnh tranh 01 xe ô tô con Toyota Fortuner

Xem chi tiết

Công bố thông tin - bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

Cập nhật : 2017-06-20

Công bố thông tin - bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

Xem chi tiết

Thông báo thay đổi nhân sự Ban kiểm soát

Cập nhật : 2017-06-19

Thông báo thay đổi nhân sự Ban kiểm soát

Xem chi tiết