Thứ Sáu - 03/02/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Thông báo

Công ty CP Sông Đà 2 Thông báo Tuyển dụng 2019

Cập nhật : 2019-07-22

Công ty CP Sông Đà 2 Hiện đang cần tuyển 02 Kỹ sư Trắc đạc, 04 kỹ sư Kinh tế xây dựng, 04 kỹ sư Kỹ thuật xây dựng cầu đường, dân dụng. 01 phó phòng Dự án & Đấu thầu, 03 kỹ sư Dự án & Đấu thầu.

Xem chi tiết

Công bố thông tin - bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

Cập nhật : 2017-06-20

Công bố thông tin - bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

Xem chi tiết

Thông báo thay đổi nhân sự Ban kiểm soát

Cập nhật : 2017-06-19

Thông báo thay đổi nhân sự Ban kiểm soát

Xem chi tiết

Công bố hợp đồng sáp nhập giữa Công ty CP Sông Đà 2 và Công ty CP công trình giao thông Sông Đà

Cập nhật : 2017-06-16

Công bố hợp đồng sáp nhập giữa Công ty CP Sông Đà 2 và Công ty CP công trình giao thông Sông Đà

Xem chi tiết

SD2 - Thay đổi nhân sự

Cập nhật : 2015-06-11

Ông Phạm Văn Mạnh - Phó Tổng giám đốc Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty thay cho ông...

Xem chi tiết