Thứ Hai - 26/02/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Tài liệu tham khảo

Ước lợi nhuận 06 tháng đầu năm 2010

Đăng ngày: 01-01-2010

Ước tính 06 tháng đầu năm 2010, số liệu hợp nhất của Công ty Cổ phần Sông Đà 2 thực hiện giá trị sản lượng đạt 317 tỷ đồng, doanh thu 268 tỷ đồng và hơn 18 tỷ đồng lợi nhuận (trong đó quý 2 ước đạt gần 12 tỷ đồng, tăng manh so với quý I)

hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Trong 06 tháng cuối năm Công ty thực hiện thi công xong và quyết toán công trình Thủy điện Bản Vẽ, Hạ tầng kỹ thuật dự án Khu biệt thự nhà vườn Orange Garden và triển khai thi công một số công trình mới như Thủy điện Hủa Na, Quốc lộ 51, phần kiến trúc Khu biệt thự nhà vườn Orange Garden… đồng thời triển khai thực hiện một số dự án Bất động sản do đó các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận sẽ tăng mạnh và hoàn thành vượt mức kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra.