Thứ Năm - 26/05/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

QH cổ đông

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Cập nhật : 2022-05-06

CV số: 35/CBTT-SD2 CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Xem chi tiết

Nghị quyết Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên Cty CP Sông Đà 2 năm 2022

Cập nhật : 2022-05-06

Nghị quyết số 34 NQ-HĐQT Vv Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên Cty CP Sông Đà 2 năm 2022

Xem chi tiết

Mời tham gia chào giá mua tài sản thanh lý của Công ty CP Sông Đà 2 (Lần 2)

Cập nhật : 2022-04-25

Cv số 158 CV-KTĐT vv Mời tham gia chào giá mua tài sản thanh lý của Công ty CP Sông Đà 2 (Lần 2).
 

Xem chi tiết

Mời tham gia chào giá mua tài sản thanh lý của Cty CP Sông Đà 2

Cập nhật : 2022-04-21

CV số 153 CV-KTĐT Vv Mời tham gia chào giá mua tài sản thanh lý của Cty CP Sông Đà 2

Xem chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

Cập nhật : 2022-04-14

CV 143/CT-KT&ĐT ngày 13 tháng 04 năm 2022 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ thẩm định giá 

Xem chi tiết