Thứ Sáu - 22/09/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Lĩnh vực kinh doanh

Xây dựng công trình thủy điện, thủy lợi

Đăng ngày: 20-06-2017

 

 Thủy điện Hòa Bình - Công suất 1920 MW

 

 

Thi công Thủy điện Bản Vẽ - Nghệ An - Công suất 300 MW 

 

 

 Thủy điện Tuyên Quang - Công suất 342 MW

 

 

  Thủy điện Yaly - Công suất 720MW