Thứ Năm - 18/04/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Công trình

Thủy điện Hà Tây

Đăng ngày: 28-06-2017

1. Tên dự án: Thủy điện Hà Tây.
2. Vị trí: Gia Lai.
3. Công suất: 9MW.
4. Tổng mức đầu tư: 200 tỷ đồng.
5. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thủy điện Sông Đà Tây Nguyên.
6. Hoàn thành: 2015