Thứ Hai - 05/06/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Công trình

Nhà học chính A3 - Học viện công nghệ Bưu Chính Viễn Thông

Đăng ngày: 28-06-2017

1. Tên dự án: Nhà học chính A3 - Học viện công nghệ Bưu Chính Viễn Thông.
2. Vị trí: Km10, Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội
3. Chủ đầu tư: Học viện công nghệ Bưu Chính Viễn Thông.
4. Hoàn thành: 2000.