Thứ Sáu - 19/04/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Công trình

Đường giao thông thị xã Sơn La - NaCo - Mường Bú

Đăng ngày: 26-06-2017

1. Tên dự án: Đường giao thông thị xã Sơn La - NaCo - Mường Bú.
2. Vị trí: Sơn La.
3. Chủ đầu tư: Bộ giao thông vận tải.
4. Giá trị thực hiện: 35 tỷ đồng.
5. Hoàn thành: 2003.