Thứ Năm - 18/04/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Công trình

Cụm giảng đường 150 chỗ ĐHQG Hà Nội

Đăng ngày: 28-06-2017

1. Tên dự án: Cụm giảng đường 150 chỗ ĐHQG Hà Nội.
2. Vị trí: Hà Nội.
3. Chủ đầu tư: ĐHQG Hà Nội.
4. Hoàn thành: 1998.