Thứ Tư - 08/12/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Công trình giao thông

Đường vào nhà máy thủy điện Tuyên Quang

Đăng ngày: 28-06-2017

1. Tên dự án: Đường vào nhà máy thủy điện Tuyên Quang.
2. Vị trí: Tuyên Quang.
3. Giá trị thực hiện: 189 tỷ đồng.
4. Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam.
5. Hoàn thành: 2005.