Thứ Ba - 25/01/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Công trình giao thông

Đường vào nhà máy thủy điện Sê San 3

Đăng ngày: 25-06-2017

1. Tên dự án: Đường vào nhà máy thủy điện Sê San 3.
2. Vị trí: Gia Lai.
3. Giá trị thực hiện: 50 tỷ đồng.
4. Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam.
5. Hoàn thành: 2003.