Thứ Ba - 25/01/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Công trình giao thông

Đường thi công vận hành thủy điện Trung Sơn

Đăng ngày: 25-06-2017

 Tên dự án: Đường thi công vận hành thủy điện Trung Sơn.
2. Vị trí: Thanh Hóa.
3. Giá trị thực hiện: 56 tỷ đồng.
4. Chủ đầu tư: Công ty TNHHMTV Trung Sơn.
5. Hoàn thành: 2012.