Thứ Ba - 25/01/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Công trình giao thông

Đường nội bộ công trường thủy điện Sơn La

Đăng ngày: 25-06-2017

1. Tên dự án: Đường giao thông nội bộ công trường thủy điện Sơn La.
2. Vị trí: Sơn La.
3. Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam.
4. Giá trị thực hiện: 40 tỷ đồng.
5. Hoàn thành: 2004.