Thứ Ba - 25/01/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Công trình giao thông

Đường Hồ Chí Minh đoạn A Roàng - A Tép

Đăng ngày: 25-06-2017

1. Tên dự án: Đường Hồ Chí Minh đoạn A Roàng - A Tép.
2. Vị trí: Thừa Thiên Huế.
3. Giá trị thực hiện: 50 tỷ đồng.
4. Chủ đầu tư: Bộ giao thông vận tải.
5. Hoàn thành: 2003