Thứ Hai - 26/02/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Xe máy thiết bị

CV 85- Mời tham gia thẩm định giá tài sản thanh lý Công ty CP Sông Đà 2

Cập nhật : 2024-02-23

CV 85- Mời tham gia thẩm định giá tài sản thanh lý Công ty CP Sông Đà 2

Xem chi tiết

CV 50 - Mời tham gia thẩm định giá Tài sản thanh lý của Công ty CP Sông Đà 2

Cập nhật : 2024-01-25

CV 50 - Mời tham gia thẩm định giá Tài sản thanh lý của Công ty CP Sông Đà 2

Xem chi tiết

Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E&C- Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Cập nhật : 2023-12-04

Công ty TNHH MTV Sông Đà 2 E&C- Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Xem chi tiết

Thư mời thẩm định giá tài sản

Cập nhật : 2023-10-05

Thư mời thẩm định giá tài sản

Xem chi tiết

Thư mời chào giá cạnh tranh

Cập nhật : 2023-05-11

Thư mời chào giá cạnh tranh 01 xe ô tô con Toyota Fortuner

Xem chi tiết