Thứ Sáu - 03/02/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

TUYỂN DỤNG

Công ty CP Sông Đà 2 Thông báo Tuyển dụng 2019

Cập nhật : 2019-07-22

Công ty CP Sông Đà 2 Hiện đang cần tuyển 02 Kỹ sư Trắc đạc, 04 kỹ sư Kinh tế xây dựng, 04 kỹ sư Kỹ thuật xây dựng cầu đường, dân dụng. 01 phó phòng Dự án & Đấu thầu, 03 kỹ sư Dự án & Đấu thầu.

Xem chi tiết