Thứ Sáu - 03/02/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Tin tức

Thông báo mời chào giá 03 mảnh đất với tổng diện tích 265,28 m2 tại khu đô thị Hồ Xương Rồng TP. Thái Nguyên

Đăng ngày: 23-11-2022