Chủ Nhật - 05/07/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Tin tức

Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Sông Đà 2 nhiệm kỳ 2020 -2025

Đăng ngày: 28-05-2020

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 2
LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
 
     Ngày 27 – 28/5/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 2 đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, phó Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà – CTCP; đồng chí Đặng Thị Tuyến - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Giám đốc Ban Tổ chức nhân sự Tổng công ty Sông Đà – CTCP; lãnh đạo Công ty CP Sông Đà 2 cùng 57 đại biểu ưu tú đại diện cho ý trí và nguyện vọng của 121 đảng viên đến từ các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty
phát biểu khai mạc
     Phát biểu khai mạc Đại Hội, đồng chí Nguyễn Văn Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nêu rõ 4 nhiệm vụ chính của Đại hội đó là:
1. Kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế, phân tích những nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội kiểm điểm sâu sắc, toàn diện công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ khóa VIII.
2.  Đại hội có trách nhiệm đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đại hội đảng bộ Tổng công ty Sông Đà lần thứ XII
3.  Đại hội bầu ban chấp hành Đảng bộ Công ty lần thứ IX gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo và đủ  sức khỏe, trí tuệ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới doanh nghiệp và công tác xây dựng đảng.
4.  Lựa chọn những đồng chí gương mẫu, xuất sắc để bầu dự Đại hội đảng bộ Tổng công ty Sông Đà lần thứ XII.

Đồng chí Hoàng Văn Sơn – Tổng giám đốc Công ty phát biểu.

Đồng chí Trần Văn Trường -  phó Tổng giám đốc Công ty phát biểu.
     Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, phó Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà – CTCP đã ghi nhận và biểu dương Đảng ủy Công ty và các cấp ủy Chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty và Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng thời gợi mở giải pháp cho Đảng bộ Công ty thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, phó TGĐ
Tổng công ty Sông Đà – CTCP, phát biểu chỉ đạo Đại hội.
     Đảng ủy Công ty CP Sông Đà 2 đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 30/5/2016 của Bộ chính trị; cán bộ đảng viên gương mẫu, tự giác trong rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt về trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, quan tâm làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, công tác phát triển đảng viên mới.
Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên luôn được Đảng ủy Công ty quan tâm, tạo điều kiện tốt cả về vật chất lẫn tinh thần, hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ của từng tổ chức. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.Đảng bộ Công ty luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều tập thể, cá nhân của Công ty đã được các cấp ghi nhận và khen thưởng.
Trong thời gian tới, Đảng ủy Công ty tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động. Các cấp ủy Đảng từ Công ty đến các Đảng bộ bộ phận, Chi bộ trực thuộc phải là ngọn cờ tập hợp, đoàn kết cả hệ thống chính trị để động viên cán bộ, đảng viên và người lao động nỗ lực, phấn đấu với quyết tâm cao hơn để xây dựng Đảng bộ Công ty ngày càng phát triển trong điều kiện tình hình mới.
Thay mặt Đảng bộ Công ty đồng chí Nguyễn Văn Ngọc – Chủ tịch HĐQT thay mặt Công ty tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, ghi nhận những đóng góp của Đại biểu và cập nhật vào tài liệu Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Bá Tỉnh – Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu

Đồng chí Nguyễn Sơn Tùng – Bí thư ĐTN Công ty phát biểu
     Tại Đại hội, các đại biểu cũng lắng nghe nhiều ý kiến tham luận đóng góp của Đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đánh giá khách quan, toàn diện, làm rõ những ưu điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà – CTCP lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; các mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ, các đại biểu cũng đã phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
 
Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 09 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tiến hành bầu Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Ngọc được bầu là Bí thư Đảng ủy, đồng chí Hoàng Văn Sơn và đồng chí Phạm Thị Dinh được bầu là ủy viên Ban Thường vụ; Bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy gồm 03 đồng chí, đồng chí Phạm Thị Dinh được bầu là Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty với số phiếu tín nhiệm cao.
Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Tổng công ty Sông Đà – CTCP lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 06 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết.

Ban chấp hành Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 2 khóa IX,
nhiệm kỳ 2020 – 2025, ra mắt Đại hội

Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 2 tặng hoa các đồng chí Ban chấp hành
nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã hoàn nhiệm vụ, không tái cử
     Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty CP Sông Đà 2 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thông qua Báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 với kết quả biểu quyết 100% đại biểu tán thành.
Đại hội đã thành công tốt đẹp, thể hiện ý trí, quyết tâm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết của tập thể cán bộ, đảng viên Công ty CP Sông Đà 2, phấn đấu vì mục tiêu xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững, xây dựng Đảng bộ Công ty trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
 
Một số hình ảnh tiêu biểu tại Đại hội