Thứ Ba - 15/10/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Tin tức

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2019

Cập nhật : 2019-08-26

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019 (đã được soát xét)
 

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 2019

Cập nhật : 2019-08-23

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019 (đã được soát xét)

Xem chi tiết

Công ty CP Sông Đà 2 Thông báo Tuyển dụng 2019

Cập nhật : 2019-07-22

Công ty CP Sông Đà 2 Hiện đang cần tuyển 02 Kỹ sư Trắc đạc, 04 kỹ sư Kinh tế xây dựng, 04 kỹ sư Kỹ thuật xây dựng cầu đường, dân dụng. 01 phó phòng Dự án & Đấu thầu, 03 kỹ sư Dự án & Đấu thầu.

Xem chi tiết