Thứ Tư - 17/10/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Thông tin tài chính

Báo cáo tài chính quý 2 - năm 2012

Cập nhật : 2017-06-15

Báo cáo tài chính quý 2 - năm 2012

Xem chi tiết

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1

Cập nhật : 2017-06-14

Công ty Cổ phần Sông Đà 2 xin thông báo đến Quý vị cổ đông việc thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2008.

Xem chi tiết

Công ty CP Sông Đà 2 công bố Báo cáo tài chính 2016 (Báo Cáo Riêng, đã được kiểm toán)

Cập nhật : 2017-01-13

Công ty CP Sông Đà 2 công bố Báo cáo tài chính 2016 (Báo Cáo Riêng, đã được kiểm toán)

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính quý IV - 2016 (Báo Cáo Riêng)

Cập nhật : 2017-01-01

Báo cáo tài chính quý IV - 2016 (Báo Cáo Riêng)

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính quý IV - 2016 (Hợp nhất)

Cập nhật : 2016-12-16

Báo cáo tài chính quý IV - 2016 (Hợp nhất)

Xem chi tiết