Thứ Sáu - 26/04/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Thông tin tài chính

Báo cáo tài chính Riêng quý I năm 2017

Cập nhật : 2017-07-01

Báo cáo tài chính Riêng quý I năm 2017

Xem chi tiết

Công ty CP Sông Đà 2 Báo cáo thường niên năm 2016

Cập nhật : 2017-06-27

Công ty CP Sông Đà 2 Báo cáo thường niên năm 2016

Xem chi tiết

Công ty CP Sông Đà 2 công bố Báo cáo tài chính 2016 (Báo Cáo Tài chính hợp nhất, đã được kiểm toán)

Cập nhật : 2017-06-26

Công ty CP Sông Đà 2 công bố Báo cáo tài chính 2016 (Báo Cáo Tài chính hợp nhất, đã được kiểm toán)

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính quý 4 - Công ty mẹ

Cập nhật : 2017-06-20

Báo cáo tài chính quý 4 - Công ty mẹ 

Xem chi tiết

Thông báo thay đổi Ủy viên, Chủ tịch HĐQT

Cập nhật : 2017-06-17

Công ty Cổ phần Sông Đà 2 xin trân trọng thông báo tới Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các nhà đầu tư về thông tin thay đổi nhân sự của Công ty.

Xem chi tiết