Thứ Năm - 21/02/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Thông tin tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất + Báo cáo tài chính riêng (quý II năm 2017)

Cập nhật : 2017-07-29

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2017

Xem chi tiết

Công văn số 10161/UBCK-GSĐC V.v: Gia hạn thời gian công bố BCTC của SĐ2

Cập nhật : 2017-07-04

Công văn số 10161/UBCK-GSĐC V.v: Gia hạn thời gian công bố BCTC của SĐ2

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính Riêng quý I năm 2017

Cập nhật : 2017-07-01

Báo cáo tài chính Riêng quý I năm 2017

Xem chi tiết

Công ty CP Sông Đà 2 Báo cáo thường niên năm 2016

Cập nhật : 2017-06-27

Công ty CP Sông Đà 2 Báo cáo thường niên năm 2016

Xem chi tiết

Công ty CP Sông Đà 2 công bố Báo cáo tài chính 2016 (Báo Cáo Tài chính hợp nhất, đã được kiểm toán)

Cập nhật : 2017-06-26

Công ty CP Sông Đà 2 công bố Báo cáo tài chính 2016 (Báo Cáo Tài chính hợp nhất, đã được kiểm toán)

Xem chi tiết