Thứ Bảy - 21/09/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Thông tin tài chính

Báo cáo tài chính quý IV - 2016 (Báo Cáo Riêng)

Cập nhật : 2017-01-01

Báo cáo tài chính quý IV - 2016 (Báo Cáo Riêng)

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính quý IV - 2016 (Hợp nhất)

Cập nhật : 2016-12-16

Báo cáo tài chính quý IV - 2016 (Hợp nhất)

Xem chi tiết

Công ty CP Sông Đà 2 Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2016

Cập nhật : 2016-06-16

Công ty CP Sông Đà 2 Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2016. Tải về

Xem chi tiết

Công ty cổ phần Sông Đà 2 công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 - Báo cáo công ty mẹ và Báo cáo hợp nhất

Cập nhật : 2015-02-04

Công ty cổ phần Sông Đà 2 công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 - Báo cáo công ty mẹ và Báo cáo hợp nhất

Xem chi tiết

Công ty cổ phần Sông Đà 2 công bố báo cáo tài chính năm 2013 sau kiểm toán - Công ty mẹ

Cập nhật : 2014-06-01

Công ty cổ phần Sông Đà 2 công bố báo cáo tài chính năm 2013 sau kiểm toán - Công ty mẹ 

Xem chi tiết