Thứ Bảy - 09/12/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Thành tích danh hiệu

Thành tích danh hiệu

Đăng ngày: 20-06-2017

Từ khi thành lập đến nay, Công ty cổ phần Sông Đà 2 đã được nhà nước trao tặng:
   - 01 Huân chương độc lập hạng ba.
   - 01 Huân chương lao động hạng nhất.
   - 01 Huân chương lao động hạng nhì.
   - 01 Huân chương lao động hạng ba.
Và được Bộ xây dựng tặng 11 Huy chương vàng chất lượng cao ngành xây dựng.