Thứ Hai - 25/05/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

QH cổ đông

Công ty CP Sông Đà 2 Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét (Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2017)

Cập nhật : 2017-08-31

Công ty CP Sông Đà 2 Báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã được soát xét (Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2017)

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính hợp nhất + Báo cáo tài chính riêng (quý II năm 2017)

Cập nhật : 2017-07-29

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2017

Xem chi tiết

Công ty cổ phần Sông Đà 2 công bố tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2017

Cập nhật : 2017-07-04

Thời gian đại hội: 08h, thứ 2, ngày 29 tháng 05 năm 2017 - Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 2 - Km10, Đường Nguyễn Trãi, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội. - Chi tiết các tài liệu kèm theo:

Xem chi tiết