Thứ Tư - 17/10/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

QH cổ đông

Thông tin đợt tăng vốn điều lệ

Cập nhật : 2017-06-17

Công ty CP Sông Đà 2 công bố thông tin về đợt tăng vốn điều lệ từ 48,5 tỷ lên 70 tỷ đồng

Xem chi tiết

Báo cáo bán niên - công ty mẹ

Cập nhật : 2017-06-17

Báo cáo bán niên - công ty mẹ

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên

Cập nhật : 2017-06-17

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên

Xem chi tiết

Công bố hợp đồng sáp nhập giữa Công ty CP Sông Đà 2 và Công ty CP công trình giao thông Sông Đà

Cập nhật : 2017-06-16

Công bố hợp đồng sáp nhập giữa Công ty CP Sông Đà 2 và Công ty CP công trình giao thông Sông Đà

Xem chi tiết

Kế hoạch tài chính năm 2008

Cập nhật : 2017-06-16

Kế hoạch tài chính năm 2008

Xem chi tiết