Thứ Hai - 26/08/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

QH cổ đông

Công ty cổ phần Sông Đà 2 công bố tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2017

Cập nhật : 2017-07-04

Thời gian đại hội: 08h, thứ 2, ngày 29 tháng 05 năm 2017 - Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 2 - Km10, Đường Nguyễn Trãi, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội. - Chi tiết các tài liệu kèm theo:

Xem chi tiết

Công ty CP Sông Đà 2 Xin thông báo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Cập nhật : 2017-07-04

Gồm có: 1. Biên bản số 128 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. 2. NQ số 129 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. 3. Biên bản họp bầu trưởng ban kiểm soát Cty. 4. CV số 334 vv Thay đổi nhân sự

Xem chi tiết

Công văn số 10161/UBCK-GSĐC V.v: Gia hạn thời gian công bố BCTC của SĐ2

Cập nhật : 2017-07-04

Công văn số 10161/UBCK-GSĐC V.v: Gia hạn thời gian công bố BCTC của SĐ2

Xem chi tiết

Công ty cổ phần Sông Đà 2 công bố Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát

Cập nhật : 2017-07-03

Công ty cổ phần Sông Đà 2 công bố Đơn xin từ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát

Xem chi tiết

Công ty cổ phần Sông Đà 2 công bố Thay đổi nhân sự

Cập nhật : 2017-07-02

Bổ nhiệm bà: Phạm Thị Dinh làm kế toán trưởng, trưởng phòng tài chính kế toán Công ty cổ phần Sông Đà 2.

Xem chi tiết