Thứ Tư - 17/10/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

QH cổ đông

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2017

Cập nhật : 2017-06-26

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2017

Xem chi tiết

Công bố thông tin - bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

Cập nhật : 2017-06-20

Công bố thông tin - bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

Xem chi tiết

Báo cáo tài chính quý 4 - Công ty mẹ

Cập nhật : 2017-06-20

Báo cáo tài chính quý 4 - Công ty mẹ 

Xem chi tiết

Thông báo thay đổi nhân sự Ban kiểm soát

Cập nhật : 2017-06-19

Thông báo thay đổi nhân sự Ban kiểm soát

Xem chi tiết

Thông báo thay đổi Ủy viên, Chủ tịch HĐQT

Cập nhật : 2017-06-17

Công ty Cổ phần Sông Đà 2 xin trân trọng thông báo tới Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các nhà đầu tư về thông tin thay đổi nhân sự của Công ty.

Xem chi tiết