Thứ Hai - 26/02/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Lĩnh vực kinh doanh

Xây dựng hạ tầng khu đô thị - khu công nghiệp

Đăng ngày: 06-06-2015

 

Hệ thống đường, hè, thoát nước, cây xanh và hệ thống tuy nen kỹ thuật đường nối từ
vành đai 3 đến đường Láng Hòa Lạc (năm 2003) 

 

 

 San lấp mặt bằng Khu ĐTM Mỹ Đình Mễ Trì - Sông Đà 

  

 

Khu đô thị  mới Mỹ Đình - Mễ Trì Hạ với quy mô 36 Ha (năm 2003)