Thứ Hai - 05/06/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Dự án

Nghị quyết số 75 V/v: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Dự án Tòa nhà chung cư hỗn hợp CT2 tại KĐT Hồ Xương Rồng, TP Thái Nguyên

Đăng ngày: 04-05-2018