Thứ Ba - 15/10/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Dự án

Dự án nâng cao năng lực thiết bị thi công

Đăng ngày: 20-06-2017

   Để nâng cao năng lực thi công các công trình xây dựng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, xây dựng dân dụng & công nghiệp trong giai đoạn sắp tới, Công ty cổ phần Sông Đà 2 đã được Tổng công ty Sông Đà thông qua dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2014 của Công ty theo Nghị quyết số 112/TCT-HĐTV ngày 15/4/2014.

   Dự án đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công năm 2014 của Sông Đà 2 với tổng mức đầu tư 65,53 tỷ đồng, triển khai thực hiện trong thời gian từ quý II đến IV năm 2014. Với 22 xe máy thiết bị được đầu tư mua mới bao gồm: 08 xe ô tô tải ben; 04 máy đào bánh xích, bánh lốp các loại; 01 máy ủi; 07 máy đầm bánh sắt, bánh lốp các loại; 01 máy rải bê tông asphalt, 01 trạm trộn bê tông asphalt.

   Sau khi đầu tư hoàn thành dự án, với tổng số hơn 130 xe máy thiết bị, thiết bị thi công các loại, Công ty sẽ có đủ năng lực đáp ứng tiến độ, chất lượng thi công các công trình cũng như khả năng cạnh tranh trong giai đoạn tới.