Thứ Hai - 26/02/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Công trình thủy lợi

Thủy điện Hòa Bình

Cập nhật : 2017-06-24

Nhà máy thủy điện Hòa Bình được xây dựng tại hồ Hòa Bình, trên dòng sông Đà thuộc miền bắc Việt Nam...

Xem chi tiết

Thủy điện Tuyên Quang

Cập nhật : 2017-06-24

Công trình thủy điện Tuyên Quang được xây dựng trên sông Gâm thuộc địa bàn huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang.

Xem chi tiết