Thứ Hai - 26/02/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Công trình thủy lợi

Thủy điện YALY

Đăng ngày: 26-06-2017

1. Tên dự án: Thủy điện YALY.
2. Vị trí: Gia Lai.
3. Công suất: 720MW.
4. Tổng mức đầu tư: 8.300 tỷ đồng.
5. Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam.
6. Hoàn thành: 2003.