Thứ Hai - 26/02/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Công trình thủy lợi

Thủy điện Bản Vẽ

Đăng ngày: 25-06-2017

1. Tên dự án: Thủy điện Bản Vẽ.
2. Vị trí: Tương Dương - Nghệ An.
3. Công suất: 320MW.
4. Tổng mức đầu tư: 6.740 tỷ đồng.
5. Chủ đầu tư: Tập đoàn điện lực Việt Nam.
6. Hoàn thành: 2009.