Thứ Hai - 26/02/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Công trình thủy lợi

Thi công gói thầu XL 03: Thi công xây lắp công trình Thủy điện Hà Tây

Đăng ngày: 28-06-2017

Công trình Thủy điện Hà Tây là dự án do Công ty cổ phần Thủy điện Tây Nguyên làm Chủ đầu tư, được xây dựng tại khu vực lâm trường Hà Tây, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai dự kiến hoàn thành vào năm 2015. Gói thầu XL03 thi công bộ các hạng mục chính của công trình.
    Công ty cổ phần Sông Đà 2 được chủ đầu tư lựa chọn thông qua hình thức chào giá - Chỉ định thầu. Một số thông tin về gói thầu như sau:
Tên dự án: Dự án Thủy điện Hà Tây.
Tên công trình:  Gói thầu XL03 thi công toàn bộ phần xây lắp công trình ( Bao gồm: Hạng mục Đập dâng bờ trái, Đập dâng bờ phải, Đập tràn, Cửa lấy nước, Đường ống áp lực, Nhà máy, Kênh xả, Trạm OPY...).
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thủy điện Sông Đà Tây Nguyên.
- Đơn vị thi công: Công ty cổ phần Sông Đà 2.
Hợp đồng số: 03/2013/HĐXL/SĐTN-SĐ2 ngày 17/5/2013 giữa Công ty cổ phần Thủy điện Sông Đà Tây Nguyên và Công ty cổ phần Sông Đà 2 về việc "Thi công gói thầu XL03 - công trình Thủy điện Hà Tây".
 Giá trị hợp đồng: 83.727.732.506 đồng
Tiến độ thực hiện: Từ năm 2013÷2014. Gói thầu bắt đầu triển khai thi công vào tháng 5 năm 2013.
Thông số kỹ thuật: 
+ Công trình Thủy điện Hà Tây là công trình cấp III cung cấp điện cho lưới điện Quốc gia với công suất lắp máy Nlm=9,0 MW. Công suất đảm bảo Nđb=2,91MW.
+ Sản lượng điện trung bình hàng năm E0=42,08x106kWh.