Thứ Hai - 26/02/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Công trình thủy lợi

Thi công công trình Thủy điện Bản Vẽ

Đăng ngày: 26-06-2017

   Sau khi thi công hoàn thành các hạng mục chính của công trình Thủy điện Bản Vẽ. Tổng công ty Sông Đà là Tổng thầu ủy quyền cho Công ty cổ phần Sông Đà 2 là đơn vị thi công hạng mục xử lý mái đào vai trái và kênh vào nhận nước công trình thủy điện Bản Vẽ, các thông tin chính của hạng mục công trình:
 Tên dự án: Công trình Thủy điện Bản Vẽ.
 Tên công trình: Xủ lý mái đào vai trái đập và Kênh vào cửa nhận nước.
 Chủ đầu tư:  Ban quản lý dự án Thủy điện 2 - Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
 Đơn vị thi công:  Công ty cổ phần Sông Đà 2.
Hợp đồng số: Hợp đồng ủy quyền số 15/1014/HĐUQ/TCTSĐ-SĐ2 ngày 31/5/2014 giữa Tổng công ty Sông Đà và Công ty cổ phần Sông Đà 2 về việc "Thi công hạng mục xử lý mái đào vai trái đập và kênh vào cửa nhận nước công trình thủy điện Bản Vẽ".
Giá trị hợp đồng:  78.510.720.000 đồng.
Tiến độ thực hiện: Từ năm 2013÷2014.
Thông số kỹ thuật: 
+ Thi công công tác đào mái xúc đất, đá các loại; Thi công gia cố mái bằng khoan cắm neo anke; Khoan, kéo neo dự ứng lực; Bê tông dầm, giằng neo dự ứng lực; Khoan thoát nước và xử lú khe nứt