Thứ Tư - 21/10/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Công trình hạ tầng kỹ thuật

Khu đô thị Phú Lương - Hà Đông - Hà Nội

Đăng ngày: 25-06-2017

1. Tên dự án: Khu đô thị Phú Lương - Hà Đông - Hà Nội.
2. Vị trí: Hà Nội.
3. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Trung Việt.
4. Tổng mức đầu tư: 3000 tỷ đồng.
5. Hoàn thành: 2014.