Thứ Tư - 21/10/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Công trình hạ tầng kỹ thuật

Khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì Hạ

Đăng ngày: 26-06-2017

1. Tên dự án: Khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì Hạ.
2. Vị trí: Hà Nội.
3. Chủ đầu tư: CTCP Đầu Tư Phát Triển Đô thị & Khu Công Nghiệp Sông Đà (Sudico).
4. Tổng mức đầu tư: 4.500 tỷ đồng.
5. Hoàn thành: 2003.