Thứ Bảy - 24/10/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Công trình hạ tầng kỹ thuật

Dự án biệt thự nhà vườn Orange Garden

Đăng ngày: 25-06-2017

1. Tên dự án: Biệt thự nhà vườn Orange Garden.
2. Vị trí: Xã Vân Canh huyện Hoài Đức Hà Nội.
3. Tổng mức đầu tư: trên 3000 tỷ đồng.
4. Chủ đầu tư: Công ty CP Vinapol.
5. Hạng mục thi công: Toàn bộ phần hạ tầng dự án.
6. Tiến độ: Dự kiến hoàn thành năm 2014.