Thứ Sáu - 22/09/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Công trình giao thông

Thi công gói thầu số 9 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1, tỉnh Phú Yên.

Cập nhật : 2017-06-25

Thi công gói thầu số 9 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1, tỉnh Phú Yên. 

Xem chi tiết

Thi công gói thầu số 4 thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Cập nhật : 2017-06-25

Thi công gói thầu số 4 thuộc Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. 

Xem chi tiết