Thứ Sáu - 22/09/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Công trình giao thông

Nâng cấp cải tạo quốc lộ 1A (đoạn Hà Nội - Lạng Sơn)

Đăng ngày: 27-06-2017

1. Tên dự án: Nâng cấp cải tạo quốc lộ 1A.
2. Vị trí: Hà Nội, Bắc Ninh.
3. Giá trị thực hiện: 327,6 tỷ đồng.
4. Chủ đầu tư: Bộ giao thông.
5. Hoàn thành: 2003.