Thứ Ba - 21/05/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Công trình dân dụng

Nhà máy xi măng Lương Sơn

Đăng ngày: 25-06-2017

1. Tên dự án: Nhà máy xi măng Lương Sơn.
2. Vị trí: Hòa Bình.
3. Chủ đầu tư: Bộ xây dựng.
4. Tổng mức đầu tư: 60 tỷ đồng.
5. Hoàn thành: 1997