Thứ Sáu - 19/04/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Công trình công nghiệp

Nhà máy xi măng Bút Sơn

Đăng ngày: 23-06-2017

1. Tên dự án : Nhà máy xi măng Bút Sơn
2. Vị trí: xã Thanh Sơn huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam
3. Vốn đầu tư : 196 triệu USD
4. Chủ đầu tư : Công ty CP Xi Măng Bút Sơn
5. Công suất thiết kế : 4000 tấn clinker/ngày đêm
6. Hoàn thành : 1997