Thứ Năm - 18/04/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Công trình công nghiệp

Nhà máy mía đường Sơn La

Đăng ngày: 24-06-2017

1. Tên dự án: Nhà máy mía đường Sơn La.
2. Vị trí: Sơn La.
3. Chủ đầu tư: Công ty mía đường Sơn La.
4. Tổng mức đầu tư:
5. Công suất thiết kế: 30.000 tấn/năm.
6. Hoàn thành: 1997.