Thứ Sáu - 19/04/2024

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Công trình công nghiệp

Nhà máy Chinfon Hải Phòng

Đăng ngày: 21-06-2017

1. Tên dự án: Nhà máy Chinfon Hải Phòng.
2. Vị trí: Hải Phòng.
3. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Chinfon Việt Nam Holding.
4. Tổng mức đầu tư: 250 triệu USD.
5. Công suất thiết kế: 4000 tấn clinker/ngày.
6. Hoàn thành: 1997