Thứ Bảy - 09/12/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2

SONG DA 2 JOINT STOCK COMPANY

Bất động sản

Khu đô thị Hồ Xương Rồng - Điểm sáng trong bức tranh đô thị Thái Nguyên

Cập nhật : 2023-06-30

Khu đô thị Hồ Xương Rồng - Điểm sáng trong bức tranh đô thị Thái Nguyên

Xem chi tiết

Thông báo mời chào giá 2 ô đất SL08-03, SL08-04 tại dự án KĐT Hồ Xương Rồng, TP. Thái Nguyên

Cập nhật : 2023-04-17

Thông báo mời chào giá 2 ô đất SL08-03, SL08-04 tại dự án KĐT Hồ Xương Rồng, TP. Thái Nguyên

Xem chi tiết

Thông báo mời chào giá 02 mảnh đất với tổng diện tích 331,76 m2 tại khu đô thị Hồ Xương Rồng TP. Thái Nguyên

Cập nhật : 2022-11-28

Chủ đầu tư Công ty cổ phần Sông Đà 2, Ban quản lý khu đô thị Hồ Xương Rồng giới thiệu quý khách hàng quan tâm 02 ô đất

Xem chi tiết

Thông báo mời chào giá 03 mảnh đất với tổng diện tích 265,28 m2 tại khu đô thị Hồ Xương Rồng TP. Thái Nguyên

Cập nhật : 2022-11-23

Chủ đầu tư Công ty cổ phần Sông Đà 2, Ban quản lý khu đô thị Hồ Xương Rồng giới thiệu quý khách hàng quan tâm 03 mảnh đất với tổng diện tích 265,28 m2

Xem chi tiết